การทำพาสปอร์ตแบบด่วน รอรับได้ภายในวันเดียว

การทำพาสปอร์ตแบบด่วน รอรับได้ภายในวันเดียว

ตามที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งเปิดให้บริการการทำหนังสือเดินทางแบบเร่งด่วน สำหรับผู้ที่มีความจำเป็น ซึ่งการทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางแบบด่วน มีอยู่ 2 แบบด้วยกัน การทำนั้นก็ไม่ได้ยาก แต่หากต้องการทำสามารถไปทำได้แค่ที่เดียวคือ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งวัฒนะเท่านั้น

แบบที่ 1 ทำแล้วสามารถรับเล่มได้ภายในวันเดียวกัน

  • มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3,000 บาท
  • ต้องยื่นคำร้องและชำระเงินภายในเวลา ก่อน 12.00 น. รับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.
  • สามารถรับเล่มได้ภายในวันเดียวกันเวลา 16.30 น. ที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะเท่านั้น

 

แบบที่ 2 ทำแล้วสามารถรับเล่นได้ในวันถัดไป

  • มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2,000 บาท
  • ต้องยื่นคำร้องเฉพาะที่กรมการกงสุลภายในเวลา 12.00 . และมารับในวันถัดไปตั้งแต่ 9.00 น.
  • รับเล่มในวันถัดไป 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงิน หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. ที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะเท่านั้น

 

หมายเหตุ

  • กรมการกงสุล จำกัดโควต้าให้บริการรวมกันได้ไม่เกิน 400 เล่ม ต่อวัน
  • การทำพาสปอร์ตแบบปกติ ยังเปิดให้บริการเหมือนเดิม ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1,000 บาท ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 – 5 วัน