เที่ยวอยุธยาเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย

เที่ยวอยุธยาเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือที่เรียกกันสั้น ๆว่า “อยุธยา” มีที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1893 เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย ภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ไม่มีภูเขา เป็นที่ลุ่ม มีแม่น้ำหลายสายมาบรรจบล้อมรอบเมือง แม่น้ำที่มาบรรจบก็จะมีทั้ง แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอยุธยาห่างจากกรุงเทพประมาณ 77 กิโลเมตร และมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,556 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตในการปกครอง 16 อำเภอด้วยกัน

 

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอยุธยา

            สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอยุธยาส่วนใหญ่นั้นจะเป็นวัดและโบราณสถาน ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอยุธยาเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ นั้นจะมีทั้งวัดและโปราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำให้ได้ลองไปเที่ยวกันเมื่อไปที่อยุธยา ก็จะมีวัดไชยวัฒนารามวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดที่งดงามในสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา , พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าปราสาททอง , วัดพนัญเชิง วัดเก่าแก่ที่มีหลวงพ่อโต เป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองของคนอยุธยา นอกจากวัดและโบราณสถาน อยุธยายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจอีกด้วย เช่น ตลาดโก้งโค้งเป็นตลาดย้อนยุคแบบโบราณ , วังช้าง อยุธยาแลเพนียด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะสนใจการชมช้างและการขี่ช้าง , ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดน้ำที่มีอาหารที่หลากหลาย มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ

 

เทศกาลของจังหวัดอยุธยา

เทศกาลของจังหวัดอยุธยานั้นมีอะไรบ้าง จะมาแนะนำให้ทราบกัน เทศกาลแรกคืองานประจำปีศูนย์ศิปาชีพบางไทร จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนมกราคม ซึ่งจะการประกวดผลงานเกี่ยวกับศิลปาชีพ สินค้าพื้นเมืองมาจำหน่าย เทศกาลที่สองคืองานแสดงแสงเสียงอยุธยา ซึ่งเป็นการแสดงแสงเสียงที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา แสดงชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนะธรรมต่าง ๆ เทศกาลต่อมาคือพิธีไหว้ครูบูชาเตา เป็นพิธีไหว้ครู ช่างตีมีดตีดาบของชาวบ้าน ซึ่งอาชีพที่ในการตีมีดที่รู้จักกันคือ “มีดอรัญญิก” ซึ่งจะจัดประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม และยังมีเทศกาลอื่น ๆที่จัดขึ้นตามประเพณีต่าง ๆ

 

การเดินทางเพื่อไปจังหวัดอยุธยา

การเดินทางไปจังหวัดอยุธยานั้นก็มีหลายทางด้วยกัน ทั้งทางรถยนต์ ทางรถโดยสารประจำทางมีทั้งธรรมดาและปรับอากาศ สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่ง และหมอชิต 2 ทางรถไฟ ที่มีขบวนปลายสายไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทางเรือซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ เพราะนอกจากจะได้ชมบรรยากาศแล้วยังได้เห็นความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย และสุดท้ายบริการเรือนำเที่ยวซึ่งมีหลากหลายบริษัทให้เลือกได้อีกด้วย