โรงแรมในแอฟริกา
ท่องเที่ยว
ในแอฟริกาไปสำหรับการผจญภัย รวมทั้งสองศตวรรษที่ผ่านมา, แอฟริกามีโอกาสที่จะสังเกตเห็นชาวป่าจากสะวันนาในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพวกเขา ไปแอฟริกาเดินทางที่ทันสมัยไม่จำเป็นต้องหลงระเริงในความสะดวกสบาย – นอกเหนือไปจากแบรนด์ชั้นนำระดับนานาชาติที่โรงแรมโซ่ในแอฟริกาโรงแรมบูติก