ไปทัวร์ยุโรปที่ฝรั่งเศส
ท่องเที่ยว
ประเทศที่ใครหลายคนต่างใฝ่ฝัน เดินทางไปบันทึกความทรงจำ อันสุดแสนประทับใจติดอันดับต้นๆ คือ ประเทศฝรั่งเศส สืบเนื่องจากการกิจกรรมการจัดทัวร์ยุโรปในฝรั่งเศสนั้นมีความงดงามทางศิลปะที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ยังคงเหลือประวัติไว้ให้คนรุ่นหลังได้เข้าไปสืบค้นคว้าหความรู้เชิงป