ทัวร์ไต้หวันไปหมู่บ้านแมว(Cat Village at Houtong)สำหรับคนที่เป็นทาสแมว
ท่องเที่ยว
เป็นกระแสสุดฮิตสำหรับคนรักแมว ทัวร์ไต้หวันครั้งนี้ขอแนะนำ หมู่บ้านแมว สถานที่ที่เพิ่งได้รับความนิยมสำหรับคนรักแมว เมืองหูต่ง หรือ Houtong หากจะไปทัวร์ไต้หวัน แล้ว หมู่บ้านนี้น่าจะไปเยี่ยมชมอย่างยิ่ง แต่ต้องสำหรับคนที่ชอบแมวเท่านั้น  แรกเริ่มเดิมทีหมู่บ้านนี้เป็นเหมืองที่เคยรุ่งเ