โรงแรมลอยน้ำ สัมผัสประสบการณ์เหมือนติดเกาะภายในหนึ่งคืน
โรงแรม
โรงแรมลอยน้ำ สัมผัสประสบการณ์เหมือนติดเกาะภายในหนึ่งคืน   จะรู้สึกอย่างไรบ้าง หากคุณตื่นขึ้นมาแล้วค้นพบว่าที่ที่ตัวเองอยู่นั้นกลายเป็นเกาะล้าง? ประสบการณ์เหล่านี้ใคร ๆ ก็สามารถมาสัมผัสได้แล้วตั่งแต่วันนี้ ณ ประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนางาซากิ วันที่ 6 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา บริษัท HUIS TEN BOSH …