ไทย แหล่งท่องเที่ยวเสี่ยงชีวิตในมุมมองคนอังกฤษ
ท่องเที่ยว
ไทย แหล่งท่องเที่ยวเสี่ยงชีวิตในมุมมองคนอังกฤษ             หนังสือพิมพ์เดอะซันของอังกฤษ ได้เผยถึงการจัดอันดับประเทศที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดต่อเยาวชนชาวอังกฤษ โดยอาศัยอ้างอิงข้อมูลจากเยาวชนจำนวนหนึ่งที่ได้เสียชีวิตลงไปเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา สำหรับอันดับ 1 ได้แก่ สเปน พบว่ามีผู้เสี