“พาที สารสิน” ยื่นลาออกจาก CEO นกแอร์แล้ว
ทั่วไป
“พาที สารสิน”  กรรมการบริษัทนกแอร์ ได้ลาออกจากการเป็น CEO และได้แต่งตั้งนาย ปิยะ ยอดมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาขึ้นแท่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน ซึ่งกลายเป็นกระแสร้อนแรงในตอนนี้บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือยื่นต่อ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งป