เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง | เที่ยวญี่ปุ่น จุ่มวาซาบิ
ท่องเที่ยว
                คนญี่ปุ่นใส่ใจในรายละเอียดคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ใช้ศิลปะในการนำเสนออาหารออกมาให้ดูสวยงาม น่ารับประทาน สร้างสรรทุกสิ่งให้เกิดความเป็นไปได้ อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการขั้นสูง ในอาหารญี่ปุ่น จะมีเครื่องปรุงชนิดหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือ วาซาบิ ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิย